آرشیو سرویس اختلالات خلقی
راهکارهای مبارزه با افسردگی در سالمندان
09:25 - 26 فروردین 1403

راهکارهای مبارزه با افسردگی در سالمندان

دوره سالمندی زمانی است که فرد در کمال آرامش استراحت کند، بدون داشتن دغدغه شغل و فرزندپروری و دیگر مسائل به کارهای مورد علاقه بپردازد و تجربیات با ارزش زندگی خود را به نسل بعد از خود منتقل کند.