آرشیو سرویس تجربه‌گران
راوی امین تجربه‌گران مرگ
11:37 - چهارشنبه
نگاهی به دلایل موفقیت«زندگی پس از زندگی»:

راوی امین تجربه‌گران مرگ

«زندگی پس از زندگی» عنوان برنامه‌ای است که چند سالی است مهمان قبل از افطار مخاطبان تلویزیون در شبکه 4 سیماست. برنامه «زندگی پس از زندگی» تجربه‌های نزدیک به مرگ اشخاص را بررسی و بازگویی میکند.