آرشیو سرویس جایزه شهید اندرزگو
فراخوان سومین دوره جایزه شهید اندرزگو منتشر شد
12:52 - سه شنبه
با دعوت از ناشران:

فراخوان سومین دوره جایزه شهید اندرزگو منتشر شد

دبیرخانه جایزه ادبی شهید سیدعلی اندرزگو طی فراخوانی از تمامی پدیدآورندگان و ناشران برای حضور در سومین دوره این رویداد فرهنگی دعوت کرد.