آرشیو سرویس حیوان‌گزیدگی
حیوانات علیه انسان‌ها!
09:07 - 20 فروردین 1403
افزایش 20 درصدی حیوان‌گزیدگی در اصفهان

حیوانات علیه انسان‌ها!

حیوان‌گزیدگی در کشور با افزایش قابل توجهی روبه رو بوده است؛ این خبری است که در روزهای گذشته وزارت بهداشت اعلام کرده و نسبت به آن هشدار داده است