آرشیو سرویس داروی اسپینرازا
بیمارانی که «دریافت دارو» آرزویشان است
15:11 - سه شنبه

بیمارانی که «دریافت دارو» آرزویشان است

روزها برای ما بسیار اهمیت دارد؛ شاید دولت بخواهد یک یا دو سال دیگر برای واردات دارو به ما قول دهد، اما این بیماری روز به روز پیشرفت می‌کند و ما توانایی خود را از دست می‌دهیم. در تیپ یک که وضعیت بدتر است و هر لحظه تاخیر، مرگ و زندگی بیمار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.