آرشیو سرویس رسول حامدیان
تحولی جدی با مردمی‌سازی اقتصاد
10:53 - 11 اردیبهشت 1403
احزاب کشور در جایگاه حلقه میانی بین دولت و مردم می‌توانند درزمینه رونق تولید اعتمادسازی کنند

تحولی جدی با مردمی‌سازی اقتصاد

آنچه مسلم است، مردم ایران همیشه و در همه زمان‌ها چه پیش از انقلاب، چه پس از انقلاب و در دوران دفاع مقدس نیز مشارکت و نقش مؤثری داشتند و به نسبت حضورشان موفقیت‌هایی را نیز برای کشور به ارمغان آوردند …