آرشیو سرویس رفتینگ بانوان
شروع مقتدرانه نماینده رفتینگ بانوان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا
12:52 - 17 اسفند 1402

شروع مقتدرانه نماینده رفتینگ بانوان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا

تیم رفتینگ بانوان استان اصفهان در روز نخست مسابقات قهرمانی آسیا در هند، با اختلاف نسبتا زیاد نسبت به رقبا در رده اول مسابقه اسپریت قرار گرفت.