آرشیو سرویس ستاد مبارزه با مواد مخدر
کاهش ۸۰ درصدی اشتیاق به مصرف موادمخدر میان معتادان
17:07 - پنجشنبه
نتایج آزمایش داروی تولید داخل مشخص کرد:

کاهش ۸۰ درصدی اشتیاق به مصرف موادمخدر میان معتادان

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، گفت: طبق بررسی ها با استفاده از داروی «بوپره نورفین» که توسط متخصصان داخلی و شرکت های دانش بنیان تولید شده است، شاهد کاهش ۸۰ درصدی اشتیاق به مصرف مواد مخدر در میان افراد معتاد هستیم.