آرشیو سرویس سگ گردانی
نقض حقوق شهروندی با سگ‌گردانی
12:21 - 24 بهمن 1401

نقض حقوق شهروندی با سگ‌گردانی

کریمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه برای سگ‌ گردانی در اماکن عمومی درحال حاضر بایدها و نبایدها یا قوانین جامعی وجود ندارد، بیان می‌کند: درحالی که باید سازوکار درستی در این باره در نظر گرفته شود و از سوی دیگر هم رفتارهای قهری و بازدارنده در این باره نمی‌تواند چندان مؤثر عمل کند.