آرشیو سرویس شیخ‌بهایی
معمار زیبایی‌های اصفهان را چقدر می‌شناسیم؟
03:32 - دوشنبه
معرفی کتابی از مرضیه بابازاده خامنه:

معمار زیبایی‌های اصفهان را چقدر می‌شناسیم؟

کتاب «شیخ‌بهایی» از مجموعه چهارجلدی «دانشمندان مسلمان» که ویژه کودکان و نوجوانان نوشته شده و انتشارات کتاب جمکران آن را منتشر کرده است.