آرشیو سرویس ضد‌آسم‌های گیاهی
ضد‌آسم‌های گیاهی
10:43 - 13 اردیبهشت 1403

ضد‌آسم‌های گیاهی

آسم، بیماری شایع تنفسی است که در آن التهاب مزمن مجاری تنفسی باعث حملات انسدادی و ناگهانی در مجاری تفسی می‌شود.