آرشیو سرویس غرفه
20‌سال در مسیر نمایشگاه
10:34 - 26 اردیبهشت 1403

20‌سال در مسیر نمایشگاه

ساعت نماز و ناهار، نیم‌ساعت فاصله‌ بین کلاس‌ها، قبل از رفتن به خوابگاه؛ خلاصه هر فرصتی گیر بیاورم مسیرم به آنجا ختم می‌شود.