آرشیو سرویس وضعیت مدارس
نیروی انسانی را دریابید
12:31 - 27 فروردین 1403
رفع مشکلات دوره‌های ضمن خدمت معلمان، ضامن بهبود وضعیت مدارس است:

نیروی انسانی را دریابید

در کتاب اقتصاد پایه دهم علوم انسانی‌ ها، آنجا که می‌خواهد منابع تولید را یاد بدهد، چنین نوشته‌ شده است: «اقتصاددانان منابع تولید را به‌طورکلی در سه دسته طبقه‌بندی می‌کنند: منابع طبیعی (زمین)، سرمایه و نیروی کار.»