آرشیو سرویس پلاستیک
جهان در انحصار پلاستیک
11:04 - 28 فروردین 1403
آیا قانون می‌تواند مانع استفاده از پلاستیک شود؟

جهان در انحصار پلاستیک

پلاستیک‌ها همه‌جا را محاصره کرده‌اند؛ کافی است کشوی خانه‌ها را باز کنید تا با انبوهی از انواع و اقسام پلاستیک روبه‌رو شوید که برای روزهای مبادا ذخیره شده‌اند.

زاینده‌رود این روزها؛ گورستان پلاستیک‌ها!
08:28 - 19 تیر 1402
انبوه زباله‌های پلاستیکی در بستر خشک رودخانه:

زاینده‌رود این روزها؛ گورستان پلاستیک‌ها!

زاینده‌رود روزبه‌روز خشک‌تر می‌‌شود و بستر آن تبدیل به جایی برای میزبانی از انواع و اقسام بطری‌ها و کیسه‌های پلاستیکی.