آرشیو سرویس کاهش تولید نفت روسیه
افزایش قیمت جهانی نفت با کاهش تولید روسیه و عربستان
16:16 - دوشنبه

افزایش قیمت جهانی نفت با کاهش تولید روسیه و عربستان

قیمت جهانی نفت با کاهش تولید اعضایی از اوپک پلاس به ویژه روسیه و عربستان افزایش یافت.