مصطفی نباتی نژاد

مصطفی نباتی نژاد

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اصفهان

آرشیو مطالب منتشر شده
پویاترشدن مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی  شهر اصفهان نسبت به گذشته
دوشنبه 1403/02/10

پویاترشدن مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان نسبت به گذشته

سال گذشته مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان نسبت به گذشته فعال‌تر و پویاتر شد و اقدامات مؤثری را در دستورکار قرار داد و اقدامات مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان بر اساس اصول مشارکت مبنایی و داده‌مبنایی در حکمروایی پیگیری شد.

بازاریابی تهاتری با شهرهای گردش‌پذیر
چهارشنبه 1403/02/5

بازاریابی تهاتری با شهرهای گردش‌پذیر

اصفهان یک استان صنعتی است که صنایع مستقر در اصفهان هم منجر به آلایندگی و هم منجر به تغییرات جمعیتی اصفهان شده‌اند؛ تا جایی که مهاجران از سایر شهرها به اصفهان آمده‌اند؛ از این رو باید با تکیه بر مزیت‌های شهر به سمت توسعه صنایع دانش‌بنیان و رونق گردشگری حرکت کنیم.

عزم مدیران اصفهان در مسیر دیپلماسی شهری
جمعه 1403/01/24

عزم مدیران اصفهان در مسیر دیپلماسی شهری

قراردادهای خواهرخواندگی از همان ابتدا برای شهرها سودآور است و منافع فرهنگی متقابلی را تأمین می‌کند؛ همچنین با رفت‌وآمد هیئت‌های سیاسی، فرهنگی، علمی‌تحقیقاتی و تجاری به شهرهای خواهرخوانده و تبادلات داده‌ها میان آن‌ها و همچنین برقراری هرگونه مکاتبه و ارتباط مجازی برای ردوبدل‌کردن تجربیات و پیام‌های فرهنگی در نهایت یادگیری صورت می‌گیرد.

عزم مدیران اصفهان در مسیر دیپلماسی شهری
یکشنبه 1402/12/27

عزم مدیران اصفهان در مسیر دیپلماسی شهری

قراردادهای خواهرخواندگی از همان ابتدا برای شهرها سودآور است و منافع فرهنگی متقابلی را تأمین می‌کند؛ همچنین با رفت‌وآمد هیئت‌های سیاسی، فرهنگی، علمی‌تحقیقاتی و تجاری به شهرهای خواهرخوانده و تبادلات داده‌ها میان آن‌ها و همچنین برقراری هرگونه مکاتبه و ارتباط مجازی برای ردوبدل‌کردن تجربیات و پیام‌های فرهنگی در نهایت یادگیری صورت می‌گیرد.