آرشیو سرویس منطقه 7
بین شرکت‌های دانش‌بنیان و شهرداری پیوند ایجاد شود
15:29 - 14 اردیبهشت 1402
مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان:

بین شرکت‌های دانش‌بنیان و شهرداری پیوند ایجاد شود

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان گفت: یکی از محورهای استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان موضوع حمل‌ونقل است، اگر بتوان بین شرکت‌های دانش‌بنیان و شهرداری به عنوان محور اجرایی و مدیر حمل‌ونقل شهری پیوند برقرار کرد، برکات زیادی برای شهر دارد چرا که در بسیاری از موارد این فاصله‌ها باعث بروز مشکل شده است.