آرشیو سرویس آب آشامیدنی
تنش آبی اصفهان به پایان رسیده است؟
09:49 - 22 اردیبهشت 1403
سخن‌گوی صنعت آب در حالی از شرایط نرمال سد زاینده رود سخن می‌گوید که حجم کنونی فاصله زیادی با نیاز آبی اصفهان دارد

تنش آبی اصفهان به پایان رسیده است؟

همین چند روز پیش بود که سخن‌گوی صنعت آب با اشاره به بارش‌های خوب بهاری و میزان آب موجود در مخزن سدهای کشور از خارج‌شدن ۱۰ استان از تنش آبی خبر داد.