آرشیو سرویس استاد معماری و فلسفه هنر اسلامی
جشنواره‌های فرهنگی‌هنری به نام مرحوم امین‌پور برگزار شود
07:30 - 20 بهمن 1401

جشنواره‌های فرهنگی‌هنری به نام مرحوم امین‌پور برگزار شود

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در این آیین با بیان اینکه مرحوم امین‌پور، پرچم دفاع از انقلاب و ارزش‌ها را همواره به دست داشت، گفت: برنامه‌های فاخر همچون جشنواره‌های فرهنگی و هنری به صورت سلسله‌وار به نام مرحوم امین‌پور برنامه‌ریزی و پایه‌گذاری شود.