آرشیو سرویس بافت تاریخی اصفهان
توسعه تا پشت در تاریخ
09:15 - شنبه
توسعه در هفتاد سال گذشته چگونه به اصفهان نگاه کرده است؟

توسعه تا پشت در تاریخ

توسعه‌مندی در شهری تاریخی همچون اصفهان باید با سنت تاریخی و فرهنگی مردم هماهنگ باشد که در طول دهه‌های گذشته، نه‌تنها این هماهنگی رخ نداده، بلکه فشار توسعه سریع و صنعتی موجب شده است به مرور هویت تاریخی مردمان این دیار نیز رو به اضمحلال برود.

اهمیت باستان‌شناسی شهری در پروژه‌های احیا و نوسازی
09:22 - چهارشنبه
دکتر محسن جاوری به بیان تجارب کاوش‌ها و پروژه‌ها پرداخت:

اهمیت باستان‌شناسی شهری در پروژه‌های احیا و نوسازی

دکتر محسن جاوری در نشست آنلاین به میزبانی سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان گفت: اصفهان، یک شهر تاریخی است و اگر بخواهیم در هر نقطه‌ای پروژه‌ای را آغاز کنیم، باید به تاریخی‌بودن آن توجه کنیم.