آرشیو سرویس بلیت هواپیما
بلیت سفر کیمیا شد!
11:22 - 28 تیر 1402

بلیت سفر کیمیا شد!

بلیت هواپیما برای اصفهان به تهران حکم کیمیا را پیداکرده و بلیت اتوبوس هم به‌سختی پیدا می‌شود. از قطار هم که نپرسید بهتر است! این روزها مسافران به زاجراتِ تهیه بلیت گرفتارشده‌اند.

ردپای چارترکننده‌ها در افزایش قیمت بلیت
13:48 - 14 فروردین 1402

ردپای چارترکننده‌ها در افزایش قیمت بلیت

بلیت هواپیما برای مسیرهای پرتردد کاهش یافته و قیمت بلیت افزایش چشمگیری داشته است؛ دلیل پیشنهاد ایرلاین ها برای رشد بهای بلیت هواپیما نوسانات نرخ دلار است.

ردپای چارترکننده‌ها در افزایش قیمت بلیت
23:26 - 18 بهمن 1401

ردپای چارترکننده‌ها در افزایش قیمت بلیت

بلیت هواپیما برای مسیرهای پرتردد کاهش یافته و قیمت بلیت افزایش چشمگیری داشته است؛ دلیل پیشنهاد ایرلاین ها برای رشد بهای بلیت هواپیما نوسانات نرخ دلار است.