آرشیو سرویس بهزاد دانشفر
نقش فضای مجازی در سلامت انتخابات
09:20 - 9 اسفند 1402
چگونه می‌توان در انتخابات به اخبار موثق و حقیقی استناد کرد؟

نقش فضای مجازی در سلامت انتخابات

از جمله نکاتی که همواره در خصوص انتخابات مطرح می‌شود سالم‌بودن آن است؛ اینکه افراد اطمینان حاصل کنند که سلامت انتخابات به‌طور کامل برقرار شده …