آرشیو سرویس تحریم و حمایت
لایحه مقابله با تحریم و حمایت از تحریم‌شدگان ایرانی تصویب شد
15:46 - پنجشنبه
معاون حقوقی رئیس جمهور خبر داد:

لایحه مقابله با تحریم و حمایت از تحریم‌شدگان ایرانی تصویب شد

لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس جمهوری درباره نحوه مقابله با تحریم بیگانگان و حمایت از اشخاص تحریم‌شده ایرانی و پیگیری حقوق تحریم‌شدگان در مراجع بین‌المللی به تصویب هیئت وزیران رسید.