آرشیو سرویس خستگی گرمایی
گرما و گرمازدگی
09:55 - شنبه
پیشگیری از گرمازدگی با تقویت سیستم دفاعی بدن:

گرما و گرمازدگی

برای اینکه بدانید چطور به گرمازدگی مبتلا می‌شوید و راهکارهای پیشگیری و درمان آن کدام است، نظر دکتر علیرضا ابوطالبی قهنویه، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی اصفهان را بخوانید.