آرشیو سرویس زیر ساخت
سبقت تعاونی‌های مسکن از انبوه‌سازان
10:23 - 29 فروردین 1403
رئیس اتاق تعاون استان اصفهان از راهکارهای پررنگ‌شدن بخش تعاون در اقتصاد می‌گوید:

سبقت تعاونی‌های مسکن از انبوه‌سازان

براساس اظهارنظرهای متولیان بخش تعاون اصفهان، اگر مشوق‌هایی که در قانون برای تعاونی‌ها در نظر گرفته‌شده اجرایی شود، نقش تعاون در اقتصاد اصفهان پررنگ‌تر می‌شود.