آرشیو سرویس سازمان بورس
تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت دارای مصوبه مجلس است
12:44 - 14 اسفند 1401

تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت دارای مصوبه مجلس است

رئیس سازمان بورس گفت: به‌محض مشخص شدن لیست افراد واجد شرایط، سازمان بورس آن را بررسی و در اختیار شرکت سپرده‌گذاری قرار می‌دهد. سازمان بورس در مرحله شناسایی افراد برخوردار از سهام عدالت هیچ‌گونه دخالتی ندارد.