آرشیو سرویس سردار دکتر محمد باقری
شهید زاهدی فراری از دوربین و عکس و تریبون و شهرت بود
12:11 - 25 فروردین 1403

شهید زاهدی فراری از دوربین و عکس و تریبون و شهرت بود

این حقیر افتخار آشنایی و دوستی با شهید زاهدی را از روزهای اول دفاع مقدس دارم.