آرشیو سرویس سردار محمد زاهدی
انتخاب خواهر‌خوانده‌های اصفهان بر اساس اشتراک‌های فرهنگی
11:20 - 4 اردیبهشت 1403

انتخاب خواهر‌خوانده‌های اصفهان بر اساس اشتراک‌های فرهنگی

متأسفانه با وجود برخی عوامل فرهنگی و اجتماعی، اصفهان نتوانسته است از بستر خواهرخواندگی برای توسعه گردشگری خود استفاده کند؛ شرایطی که به محدودیت‌ها و تفاوت‌های فرهنگی اصفهان با شهرهای خواهرخوانده‌اش نیز برمی‌گردد؛ درواقع تنها نمی‌توان بر مبنای برخی ظرفیت‌های تاریخی خواهرخوانده‌ای برای اصفهان انتخاب کرد.

قله بی‌ادعای شهر ما
11:59 - 25 فروردین 1403

قله بی‌ادعای شهر ما

شهر ما مهد دلاورمردان و دلیران است، اما در این شهر قله‌هایی داریم که در حافظه تاریخی ایران فراموش نخواهند شد؛ این قله‌ها در شهر ما شهیدان خرازی، همت و کاظمی بوده‌اند و یکی از آن قله‌ها بی‌شک سردار شهید محمدرضا زاهدی خواهد بود که نام و یاد او برای همیشه به‌عنوان یک دلاورمرد در تاریخ ما خواهد ماند.