آرشیو سرویس سمیرم
فقط برای مصرف خودت بچین و ببر!
10:40 - 5 اردیبهشت 1403

فقط برای مصرف خودت بچین و ببر!

فصل بهار و اردیبهشت سرآغاز شکفتن طبیعتی است که پس از زمستان و اندکی هم فروردین می‌رود تا سبز شود و مناظری بکر و دلنشین خلق کند. بخش بزرگی از این سرسبزی و طراوت به گیاهانی اختصاص دارند که در این فصل مردم سمیرم برای برچیدن و بردن و خوردن، دل به کوه و دشت و بیابان می‌زنند و گاهی برای چیدن برخی از این گیاهان به‌ویژه «چوئه» تا ارتفاعات بسیار بلند هم بالا می‌روند.

سمیرم شهر هزار چشمه /عروس زاگرس جلوه گری می‌کند
19:29 - 4 فروردین 1402
سمیرم:

سمیرم شهر هزار چشمه /عروس زاگرس جلوه گری می‌کند

سمیرم شهر هزار چشمه ایران است که جاذبه‌های طبیعی بی نظیر آن چشم هر بیننده‌ای را به خود خیره می‌کند.