آرشیو سرویس طلبه
بادام دوقلو
10:40 - 19 خرداد 1403

بادام دوقلو

حوالی ظهر بود که تلفن خانه‌مان زنگ خورد. خانمی که پشت گوشی بود، سراغ مادرم را می‌گرفت.

سرمایه‌ دنیا و اُخری
11:51 - 25 اردیبهشت 1403

سرمایه‌ دنیا و اُخری

وقتی که پایم به دنیا باز شد، لقب سومین دختر خانواده را به نامم زدند.بابا از آن کردهای بچه‌دوستی است که جنس بچه‌ها خیلی برایش فرقی نمی‌کند. نه که فرق نکند؛ اما آن‌طور که مامان همیشه تعریف می‌کند، بابا از قدیم دور سفره را شلوغ می‌پسندیده.

کارآفرینی در مسیر طلبگی
12:19 - 3 تیر 1402
تجربیات دو تن از طلاب کارآفرین:

کارآفرینی در مسیر طلبگی

در بین کارآفرینان، اقشار طلبه و روحانی هم یافت می‌شود. با توجه به مشکلات معیشتی که بسیاری از طلاب با آن سروکار دارند، برخی از آن‌ها در مسیر کارآفرینی و اشتغال‌زایی قدم برداشته‌اند.