آرشیو سرویس طوفان البکا
خیزش تصویری طوفان البکاء
10:06 - دوشنبه

خیزش تصویری طوفان البکاء

علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از نمایشگاه «طوفان البکا» با مراجعه به حوزه هنری واقع در گذر سعدی منتهی به میدان امام خمینی اصفهان از این نمایشگاه بازدید به عمل بیاورند.