آرشیو سرویس فصلنامه
«مکان‌خاطره‌ها»؛ انتخابی هوشمندانه و خلاقانه!
11:33 - 19 اسفند 1402
محمد قاسمی‌پور، نویسنده ادبیات دفاع‌مقدس، یادداشتی را به مناسبت انتشار شماره جدید بیسیم‌چی در اختیار «اصفهان‌زیبا» قرار داد:

«مکان‌خاطره‌ها»؛ انتخابی هوشمندانه و خلاقانه!

شماره دوم و سوم فصلنامه بیسیم‌چی؛ ضمیمه پایداری روزنامه اصفهان‌زیبا درحالی منتشر شد که بازخوردهای فراوانی را به‌دنبال داشت. فصلنامه بیسیم‌چی در دو شماره جدید خود به موضوع «مکان‌خاطره‌ها» و پیرو آن، معرفی 20 نقطه تأثیرگذار اصفهان در سال‌های جنگ تحمیلی پرداخته است.

مکان‌خاطره‌ها در بیسیم‌چی جدید
13:07 - 25 بهمن 1402
شماره جدید فصلنامه «بیسیم‌چی»با نگاهی به 20 نقطه تأثیرگذار اصفهان در سال‌های دفاع مقدس منتشر شد:

مکان‌خاطره‌ها در بیسیم‌چی جدید

شماره دوم و سوم فصلنامه بیسیم‌چی با معرفی 20 نقطه تأثیرگذار اصفهان در سال‌های دفاع‌مقدس منتشر شد.