آرشیو سرویس مسمومیت‌های غذایی
عوامل ایجاد مسمومیت‌های غذایی
17:58 - یکشنبه
دانستنی هفته:

عوامل ایجاد مسمومیت‌های غذایی

یکم تا هفتم آبان سال 1402 هفته‌ پیشگیری از مسمومیت‌هاست و شعار آن بدین مضمون است: «سلامتی را با افزایش آگاهی و اقدام پیشگیرانه از مسمومیت‌ها محافظت کنیم.»