آرشیو سرویس مهدی فهیمی
در برابر سرماخوردگی
10:21 - شنبه
با راهکارهای مؤثر برای مقابله با سرما آماده شوید:

در برابر سرماخوردگی

همه ما در این فصل در برابر سرماخوردگی از راهکارهای مختلفی استفاده می‌کنیم که اغلب ممکن است فایده‌ای نداشته باشد. در این صورت پیشنهاد می‌دهیم چند راهکاری را که دکتر مهدی فهیمی، محقق طب سنتی، ارائه داده است، به کار بگیرید.