آرشیو سرویس مکتب عرفانی
در جست‌وجوی تاریخ اصفهان‌زیبا
10:39 - 15 اسفند 1402
گفت‌وگویی با محمدحسین ریاحی، اصفهان‌شناس، در‌خصوص وضعیت جهان تاریخ در اصفهان (بخش اول)

در جست‌وجوی تاریخ اصفهان‌زیبا

در دنیای تاریخ‌نگاری اصفهان، نام محمدحسین ریاحی برای همگان آشناست؛ مردی که در اصفهان زاده شد، در همین شهر، در دل کوی و برزنش، باغ‌ها و معماری فیروزه‌ای‌اش، خانه‌های قدیمی‌اش و در کنار شخصیت‌های نامدار فرهنگی و علمی آن بالید.