آرشیو سرویس نهضت اسلامی
رهبر از نگاه رهبر
11:59 - چهارشنبه

رهبر از نگاه رهبر

فصل اول که عنوان نهضت اسلامی را با خود دارد، از اولین دیدارها و آغاز آشنایی رهبری با امام شروع می‌شود. ولین دیدار ایشان با امام به سال 1336 برمی‌گردد.