آرشیو سرویس نهضت اسلامی
فرهنگ انقلاب به ایثار زنده است
10:45 - 10 اسفند 1402

فرهنگ انقلاب به ایثار زنده است

ازخودگذشتگی از جمله کلیدی‌ترین واژگان ارزشمند فرهنگ و معارف اسلامی است و یکی از مظاهر جمال انسانیت هم به شمار می‌رود که در ساحت فراگیر فرهنگ عمومی از جایگاهی رفیع برخوردار است.

رهبر از نگاه رهبر
11:59 - 19 بهمن 1401

رهبر از نگاه رهبر

فصل اول که عنوان نهضت اسلامی را با خود دارد، از اولین دیدارها و آغاز آشنایی رهبری با امام شروع می‌شود. ولین دیدار ایشان با امام به سال 1336 برمی‌گردد.