آرشیو سرویس ورزشگاه
چه شعبون، چه رمضون؛ فرقی ندارد
10:09 - 27 اردیبهشت 1403
تا زمانی که مشکلات زنان از ریشه حل نشود، چالش‌ها باقی است

چه شعبون، چه رمضون؛ فرقی ندارد

اگر نگاهی کلی به گفت‌وگوهای ده سال اخیر در حوزه زنان داشته باشیم، اساس و محور صحبت کارشناسان در این راستا، اشاره به نبود زیرساخت‌ها برای حضور اجتماعی زنان است؛ موضوعی که از ابعاد گوناگون می‌توان به آن نگاه کرد و به همین دلیل قصد پرداختن به آن را هم نداریم؛بااین‌حال نپرداختن به موضوع به‌منزله حل‌شدن مشکل نیست.