آرشیو سرویس ویزیت
حاشیه‌های ناتمام ساختمان پزشکان!
09:49 - 19 فروردین 1403
آیا ویزیت پزشکان عمومی 280هزار تومان خواهد شد؟

حاشیه‌های ناتمام ساختمان پزشکان!

داستان نخ‌نمای تعرفه‌های پزشکی هر سال تکرار می‌شود؛ داستانی که از اواخر سال تا اواسط سال آینده شروع می‌شود و همیشه هم پایان مطلوبی را در پی ندارد و هم مردم و هم پزشکان از میزان افزایش آن ناراضی هستند.

انتظار ما را کشت!
10:45 - 3 تیر 1402
گلایه بیماران از ساعت‌ها انتظار در مطب پزشکان:

انتظار ما را کشت!

گلایه‌ها از انتظار بیش از معمول برای ویزیت پزشک یکی دو تا نیستند؛ گله و شکایت‌هایی که همه آن‌ها یک مخرج مشترک دارند؛ چرا به وقت بیماران احترامی گذاشته نمی‌شود؟