آرشیو سرویس پایگاه نظامی
حمله مسلحانه برای نفوذ به بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در شرق سوریه
17:01 - سه شنبه

حمله مسلحانه برای نفوذ به بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در شرق سوریه

منابع رسانه‌ای از حمله مسلحانه امروز برای نفوذ به بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در شرق سوریه در نزدیکی میدان نفتی العمر، خبر دادند.