داوود ندیم

داوود ندیم

کارشناس مسائل اقتصادی و سرمایه‌گذاری در امور شهرداری‌ها

آرشیو مطالب منتشر شده
خواهرخواندگی‌ زمینه‌ساز جذب سرمایه خارجی
سه شنبه 1403/02/4

خواهرخواندگی‌ زمینه‌ساز جذب سرمایه خارجی

از مجموع 188 طرح توسعه و پیشرفت شهرها، شش طرح آن‌ها مربوط به مسائل و ارتباطات خارجی است و ازجمله ارتباطات خارجی از طریق نهادهای شهری، روابط در قالب قراردادهای خواهرخواندگی است.