آرشیو سرویس آینده
فرهنگ‌سازی برای یک انتخاب هوشمندانه
16:10 - 16 فروردین 1403

فرهنگ‌سازی برای یک انتخاب هوشمندانه

علم به نسبت نوین «آینده‌پژوهی»، شاخه‌ای از علوم اجتماعی است. این علم در حقیقت همان دانشی است که موازی و هم‌راستا با تاریخ پیشرفت می‌کند و جلو می‌رود. آینده‌پژوهی با گذر زمان و پیوستن وقایع به تاریخ، روزبه‌روز رشد و در حقیقت به موازات زمان حرکت می‌کند.