آرشیو سرویس اتومبیل‌رانی
سال‌ماندگان!
11:01 - 16 اسفند 1402
تعدادی از هیئت‌های ورزشی بدون رئیس سال را به پایان می‌برند:

سال‌ماندگان!

معمولا هرسال تعدادی از هیئت‌های ورزشی به‌واسطه پایان دوره قانونی، استعفا یا برکناری، در لیست برگزاری مجمع انتخابات و شناخت رئیس جدید قرار می‌گیرند؛ اما در این میان روال تعیین‌تکلیف برخی هیئت‌های ورزشی طولانی‌تر شده است.

سرپرست به‌جای سرپرست
14:42 - 14 دی 1401

سرپرست به‌جای سرپرست

انتخاب سرپرست برای هیئت‌های ورزشی معمولا با هدف فراهم‌کردن زمینه انتخابات و تعیین رئیس انجام می‌شود؛ اما جابه‌جایی سرپرست با سرپرست نشانمی‌دهد یک هیئت با وضعیت غیرمنتظره‌ای مواجه شده و نه شرایط برای برگزاری مجمع انتخاباتی فراهم بوده و نه سرپرست قبلی امکان ادامه همکاری داشته است.