آرشیو سرویس احمد دیناری
الزام‌های استقبال درست از گردشگران روسی در اصفهان
11:51 - 5 اردیبهشت 1403

الزام‌های استقبال درست از گردشگران روسی در اصفهان

توجه به تقویت زیرساخت‌های گردشگری و تأکید بر ایجاد آن با درنظرگرفتن ورود حجم بالای گردشگران روسی در بستر لغو روادید روسیه با ایران در آینده و تشویق گردشگران برای سفرهای بیشتر به کشورمان از مهم‌ترین موضوعاتی است که از دغدغه‌های اصلی حوزه گردشگری کشور به شمار می‌رود و در همین راستا طی مصوباتی در برنامه هفتم توسعه اعتباراتی برای این منظور در نظر گرفته شده است؛ موضوعی که پیش‌نیاز و مقدمه هر کاری است و رسیدگی و تمرکز بر زیرساخت‌ها در صنعت گردشگری از واجبات است.