آرشیو سرویس اعیاد شعبانیه
بلوار امین، کوچه ۱۱
09:19 - 3 اسفند 1402

بلوار امین، کوچه ۱۱

بسته نان میکادوی توی کمد، مرا با خودش برد به بیست‌وهفت‌هشت سال پیش؛ وقتی که ۹ ساله بودم. زندگی وارد مرحله عجیبی شده بود و همه‌چیز برایم تازگی داشت.