آرشیو سرویس التهاب فاشیای کف پایی یا خارپاشنه
التهاب فاشیای کف پایی یا خارپاشنه
11:51 - 23 اردیبهشت 1403

التهاب فاشیای کف پایی یا خارپاشنه

‌آیا تاکنون تجربه درد در ناحیه پاشنه پا داشته‌اید؟‌ آیا این درد بعد از بیدار شدن از خواب یا یک دوره بی‌حرکتی مثل نشستن روی صندل ایجاد می‌شود؟