آرشیو سرویس بازگشایی گلوگاه‌ها
اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریالی برای بازگشایی گلوگاه‌های محله لیمجیر
16:15 - یکشنبه
مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان خبر داد:

اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریالی برای بازگشایی گلوگاه‌های محله لیمجیر

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان گفت: در سال‌جاری بازگشایی و آزادسازی گلوگاه‌های سطح محله لیمجیر با هزینه‌ای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال تحت عنوان پروژهای محله‌محور انجام خواهد شد.