آرشیو سرویس برده‌سور
روایت جنایت
10:10 - 26 بهمن 1401

روایت جنایت

سه‌گانه کیانوش گلزار‌ راغب نشان می‌دهد آنچه کومله و دمکرات و فدایی‌ها از آزادی و حقوق بشر می‌گویند، چیزی جز شعارهای شیک و پوک و لقلقه زبان نیست.