آرشیو سرویس بلیت اتوبوس
بلیت سفر کیمیا شد!
11:22 - 28 تیر 1402

بلیت سفر کیمیا شد!

بلیت هواپیما برای اصفهان به تهران حکم کیمیا را پیداکرده و بلیت اتوبوس هم به‌سختی پیدا می‌شود. از قطار هم که نپرسید بهتر است! این روزها مسافران به زاجراتِ تهیه بلیت گرفتارشده‌اند.