آرشیو سرویس تئاتر کودک
تخصصی‌ترین شاخه نمایش
10:16 - 9 اسفند 1402
گفت‌وگو با برنده تندیس و دیپلم افتخار کارگردانی بیست‌وهشتمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

تخصصی‌ترین شاخه نمایش

تئاتر کودک یکی از پرمخاطب‌ترین ژانر‌ها در بین سایر انواع نمایش است؛ هنر مهمی که با حساس‌ترین گروه سنی حاضر در جامعه سروکار دارد. نمی‌توان منکر این حقیقت شد که محتوا و اجرای نمایش‌های کودکان باید از همه انواع نمایشی دیگر سخت‌گیرانه‌تر و دقیق‌تر انتخاب شوند

معلم گوشه‌نشین!
11:34 - 12 مهر 1402
نگاهی به ظرفیت تئاتر اصفهان برای برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان:

معلم گوشه‌نشین!

تئاتر برای کودک همانند معلم است! یعنی همان‌گونه که معلم نفس به نفس دانش‌آموز، بر عمق جان او اثر می‌گذارد، تئاتر نیز می‌تواند از آستین هنرمند بیرون آمده و درون رنگارنگ کودکان را لمس کند!