آرشیو سرویس تخصیص اعتبار
لزوم جابجایی زندان مرکزی اصفهان به خارج از شهر
15:26 - دوشنبه
مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان اصفهان مطرح کرد:

لزوم جابجایی زندان مرکزی اصفهان به خارج از شهر

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان اصفهان گفت: ضروری است که زندان مرکزی اصفهان به دلیل ایجاد مشکلات اجتماعی و امنیتی به خارج از اصفهان منتقل شود.

زیرزمین اصفهان خالی شد/۲۲پروژه اضطراری کنترل فرونشست روی زمین است
14:47 - شنبه

زیرزمین اصفهان خالی شد/۲۲پروژه اضطراری کنترل فرونشست روی زمین است

نشست زمین در اصفهان شدت گرفته و هر روز زمین زیرپای اصفهانی‌ها را خالی تر می‌کند و این در حالی است که هنوز ۶۰ میلیارد تومان اعتبار اضطراری برای استان پرداخت نشده است.